www.zsmirovice.cz
 

Kontakty


Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek
Komenského 4, 398 06 Mirovice

Ředitelka školy: Mgr. J. Šebková
Zástupkyně řed.: Mgr. J. Levíčková
Koordinátor ŠVP: Mgr. D. Čandová
Vých. poradce: Mgr. J. Levíčková
Metodik prevence: Ing. M.Hrdinová

telefon: +420 382 274 300
mobil: +420 731 494 395
e-mail: zsmirovice@zsmirovice.cz
web: www.zsmirovice.cz

Zvonění


1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.50 - 11.35
5. hodina11.45 - 12.30
6. hodina12.35 - 13.20
7. hodina13.25 - 14.10
8. hodina14.15 - 15.00

Úplnost a velikost školy

Základní škola je plně organizovaná s jednou třídou v každém ročníku. Na škole jsou dvě speciální třídy. Žáci dojíždějí do naší školy z osmnácti obcí.

Součástí ZŠ jsou i dvě oddělení školní družiny a školní jídelna.

Vybavení školy

Každá třída má svoji učebnu, na výuku odborných předmětů se využívá sedm odborných učeben. Škola má k dispozici třídu s interaktivní tabulí, počítačovou učebnu, kterou postupně modernizujeme. K výuce tělesné výchovy využíváme tělocvičnu v ZŠ, školní hřiště a tělocvičnu v kulturním domě.

Žáci i učitelé mohou využít služeb školní knihovny.

Škola je zapojena do programu Školní mléko, žáci mají o hlavní přestávce možnost nákupu občerstvení ve školním bufetu. Pitný režim zajišťuje školní jídelna.

Hygienické vybavení školy je standardní.

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami i didaktickou technikou. Postupně je vyměňován nevyhovující žákovský nábytek.

V každém kabinetě je počítač s možností připojení na internet. Nově vybavená sborovna vytváří příjemné prostředí pro přípravu pedagogů na výuku.

© 2007 - 2009 Základní škola a Mateřská škola Mirovice, Komenského 4, 398 06 Mirovice.